O nama

Firma je osnovana 2002. godine kao „Orbis inženjering“ doo, a 2007. godine osnovana je firma „Orbis company“ i sledećih nekoliko godina postojale su obe firme, kao zavisna preduzeća, posle čega su ponovo ujedinjene pod imenom "Orbis company" doo.Sedište firme je u Novom Sadu, Trg Republike br. 18. Vlasnik i direktor je Darko Veselinović, dipl. ing. građ.Osnovna delatnost firme je projektovanje građevinskih objekata u oblasti visokogradnje i nadzor nad izgradnjom objekata visokogradnje. Osim toga, firma se bavi izradom elaborata energetske efikasnosti, energetske sanacije i izdavanjem energetskih pasoša.

Skraćeni naziv firme: Orbis company d.o.o.
Sedište: Trg Republike 18, 21000 Novi Sad
PIB: 105277262 
Tekući račun: 310-16421-32  NLB banka 
Šifra delatnosti: 7112
Matični broj: 20345136

BONITET_AAA-SRP.jpg

EE-Licenca-str-1i2-SRP.jpg

Excellent-SRP.jpg

Identifikacija
pravnog
lica-SRP.doc

ORBIS_27001-SRP.jpg

ORBIS_50001-SRP.jpg

ORBIS_COMPANY_9001-SRP.jpg
Top