Srpskienglish

Podaci o firmi

Naziv firme

Orbis company d.o.o.

Formalno sedište

Trg Republike 18, 21000 Novi Sad

Adresa poslovanja

Trg Republike 18, 21000 Novi Sad

PIB

105277262

Tekući račun

310-16421-32    NLB banka

Šifa delatnosti

74202

Matični broj

20345136

Registarski broj

8227453209

 

© Copyright Orbis company 2008 | web dizajn H3O